•   Piątek, 19 lipca 2024
Pytania i odpowiedzi

Broń czarnoprochowa a prawo, jak zdobyć pozwolenie?

​Pojawia się chęć zakupu swojej pierwszej broni czarnoprochowej? W tej kwestii może być trochę wątpliwości i trudnych pytań. Jedną z nurtujących kwestii będą aspekty prawne. Jest to kwestia kluczowa i nie można jej pominąć. Broń czarnoprochowa bez pozwolenia a może jednak z pozwoleniem?

Co to jest broń czarnoprochowa?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to broń palna wykorzystująca jako materiał miotający czarny proch. Niezależnie od tego, czy to karabin, czy rewolwer. Są to konstrukcje ładowane odprzodowo amunicją rozdzielnego ładowania. Co to oznacza? Do lufy bądź komór bębna osobno aplikuje się proch oraz kule. Rozdzielając przy tym jedno od drugiego przybitką. Jak sama nazwa wskazuje robi się to odprzodowo, znaczy od strony wylotu lufy bądź komory.

Czy trzeba mieć pozwolenie na broń czarnoprochową?

Czy Polsce można mieć broń czarnoprochową bez pozwolenia? Oczywiście, że tak! Wystarczy udać się do sklepu i wybrać, czy chce się mieć rewolwer, pistolet, karabin, czy strzelbę. Jedynym warunkiem jest pełnoletność. Reguluje to Ustawa o Broni i Amunicji. To ona pozwala na posiadanie broni wyprodukowanej przed rokiem 1885. Współcześnie produkowanych replik takich konstrukcji. Jednak należy pamiętać, że broń czarnoprochowa, choć nie wymaga zezwolenia, jest uznawana za broń palną. A z takiej należy strzelać wyłącznie na strzelnicy.

Problem może być z zakupem prochu strzelniczego do broni, ale tylko teoretyczny. Zakup prochu w sklepie wymaga wyrobienia dokumentu zwanego Europejską Kartą Broni. Taką kartę otrzyma każdy, kto złoży na pobliskim komisariacie odpowiednie oświadczenie. EKB nie jest pozwoleniem na broń czarnoprochową. Jest to dokument potwierdzający jej posiadanie.

Dlaczego broń czarnoprochowa jest legalna?

Większość osób, nie zdaje sobie sprawy, że każdy pełnoletni obywatel może wejść i kupić broń palną. Tylko dlatego, że można zakupić broń czarnoprochową bez pozwolenia. Oczywiście na broń palną centralnego/bocznego zapłonu czy myśliwską wymagane jest zezwolenie. Co więcej, badania psychologiczne i odpowiednie dostosowanie warunków przechowywania broni. Jednak ustawodawca daje pewną furtkę do legalnego posiadania broni. Broń rozdzielnego ładowania wyprodukowana przed rokiem 1885 dostępna jest bez zezwoleń. Zagadnienia prawne reguluje ustawa o broni i amunicji art.11 ust.10. W treści ustawy znaleźć można zapis:

"Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;"

Do zakupu potrzeba jedynie dokumentu potwierdzającego tożsamość, czyli paszport lub dowód osobisty. Każdy posiadacz broni czarnoprochowej bez pozwolenia, może wystąpić o wydanie Europejskiej Karty Broni. Z przysłowiowych czarnoprochowców można korzystać wyłącznie na strzelnicach. Należy pamiętać, że posiadanie każdego rodzaju broni to duża odpowiedzialność spoczywająca na właścicielu.

Zobacz również