•   Sobota, 22 czerwca 2024
Pytania i odpowiedzi

Do czego jest potrzebna promesa na zakup broni?

Promesa na broń kolekcjonerską to zaświadczenie, które uprawnia do nabycia określonego rodzaju broni i amunicji. Rodzaj broni wskazano oczywiście w pozwoleniu. Na zaświadczeniu znajduje się także liczba sztuk egzemplarzy, którą można nabyć, okazując promesę. Warto wspomnieć, że dokument jest ważny bezterminowo.

Bez promesy na broń nie można dokonać zakupu broni. Zawsze podczas transakcji sprzedawca będzie wymagał okazania tego zaświadczenia. Jest to konieczne, aby zakup odbył się w pełni legalnie. Dokument ten pozostaje u sprzedawcy po dokonaniu transakcji.

Kto wydaje pozwolenie na broń?

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń kolekcjonerską określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. Jest to ustawa o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.). Co więcej, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez Polskę. Dotyczy to również przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji. Jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Zgodnie z ustawą, pozwolenie na zakup broni palnej wydaje komendant wojewódzki Policji. W tym broń palną bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową. Ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby. Pozwolenia na broń kolekcjonerską wydaje w Polsce komendant wojewódzki Policji. Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz niebezpieczne narzędzia i urządzenia wydaje komendant powiatowy. Do legalnego posiadania broni pneumatycznej niezbędna jest karta rejestracyjna. Wydawana przez komendanta powiatowego Policji.

Jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Pierwszą promesę na broń sportową uzyskuje się z reguły równolegle. Wraz z uzyskiwaniem pozwolenia do celu sportowego. Warunkiem dodatkowym jest oczywiście członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim broni. Składa się wtedy drugi komplet dokumentów. Identyczny jak w przypadku pozwolenia na broń sportową. Rozszerzony o zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu kolekcjonerskim oraz regulaminu.

Posiadanie licencji zawodniczej PZSS zwalnia nas od egzaminu przed komisją policyjną. Jest on niezbędny do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Wadą tego rodzaju pozwolenia jest ograniczenie kolekcji do broni palnej sportowej. Jeśli chce się posiadać naprawdę rozbudowaną kolekcje broni palnej, można starać się o pełne pozwolenie. Istotną kwestią w tym przypadku jest możliwość promesy na broń kolekcjonerską, czy broni myśliwskiej. Przy niej nie ma określonego górnego ograniczenia kalibru. Jak zdobyć takie pozwolenie? Należy spełnić wszystkie wymagane warunki ustawowe. Przede wszystkim mieć ukończone 21 lat, brak zaburzeń natury psychicznej i psychologicznej. Co więcej, brak uzależnień od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, niekaralności. Dodatkowo mieć miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski oraz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin zdaje się przed komisją właściwą w miejscu zamieszkania komisji egzaminacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Zobacz również