•   Sobota, 22 czerwca 2024
Pytania i odpowiedzi

Czy strzelectwo to bezpieczny sport?

Rośnie liczba Polaków zainteresowanych strzelectwem i bronią palną. Mają, gdzie trenować, bo w ostatnich latach znacząco zwiększyła się też liczba strzelnic, a po wdrożeniu rządowego programu „strzelnica w każdym powiecie” dobrze wyposażonych obiektów dostępnych dla obywateli będzie jeszcze więcej. Sporty strzeleckie cieszą się też dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która nie tylko chętnie zapisuje się do klubów sportowych, ale też wybiera klasy mundurowe w szkołach, w których programie znajdują się między innymi zajęcia na strzelnicy.

Trend ten dla części osób jest jednak niepokojący i pojawiają się argumenty o tym, że strzelectwo jest sportem niebezpiecznym, a popularność strzelnic może sprawić, że wzrośnie liczba wypadków z bronią palna. Czy tak jest w rzeczywistości? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Skąd się biorą wypadki na strzelnicach?
Rzeczywiście media co pewien czas donoszą o niebezpiecznych sytuacjach na strzelnicach, zdarzają się wypadki śmiertelne. Warto jednak przyjrzeć się, jakie są ich przyczyny. Najczęściej, gdy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia jest ono efektem nieprzestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią. Wypadki często zdarzają się na przykład przy niewłaściwym przenoszeniu broni, a także przy manipulowaniu przy niej i niezgodnym z zasadami usuwaniem awarii i zacięć. Drugim typem niebezpiecznych zdarzeń są sytuacje, do których doprowadzono celowo. Zdarza się, że osoba planująca samobójstwo postanawia wykorzystać do tego celu broń ze strzelnicy. Sporadycznie zdarzają się też przypadki zabójstw – w taki sposób zginał choćby najsłynniejszy snajper USA Chris Kyle. Tragedie te w żaden sposób nie oznaczają jednak, że strzelectwo samo w sobie jest sportem niebezpiecznym.

Jak dbać o bezpieczeństwo na strzelnicy?
Podstawą BHP na strzelnicy jest przestrzeganie regulaminu. Na większości obiektów obowiązuje tzw. wzorcowy regulamin, zawsze warto się z nim jednak zapoznać. Korzystając ze strzelnicy zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich punków. Warto wiedzieć, że złamanie obowiązujących zasad skutkuje zwykle natychmiastowym usunięciem z obiektu. Kolejną sprawą jest stosowanie się do wszystkich poleceń instruktora. W przypadku osób, które znajdują się pod jego opieką, wszystkie czynności związane z bronią i strzelaniem odbywają się na jego polecenie. Oznacza to też, że należy natychmiast zaprzestać działania, gdy padnie komenda STOP. Nawet jeśli wydaje nam się, że jest bezpiecznie, instruktor na pewno ma powód, by wstrzymać akcję. Warto jednak pamiętać, że instruktor też może coś przeoczyć – jeśli mamy wątpliwości lub zauważymy coś niepokojącego, koniecznie trzeba go o tym poinformować. Nadmierna ostrożność na pewno nie zaszkodzi.

Zasady, o których trzeba pamiętać
Jedna z naczelnych zasad, której powinni przestrzegać wszyscy mający do czynienia z bronią palną brzmi: traktuj broń zawsze tak, jakby była naładowana i gotowa do strzału. Co to oznacza? Z tej zasady wynika na przykład zakaz celowania w kierunku innych ludzi, zwierząt czy obiektów – broń wolno kierować tylko w punkt, w który możemy bezpiecznie strzelić. Nie wolno też zaglądać do lufy, czy manipulować przy niej. Kategorycznie zabronione są też różnego typu żarty np. kierowanie pistoletu w swoją stronę, choćby po to, żeby zrobić zdjęcie. Za takie zachowanie można być usuniętym ze strzelnicy. Ważne jest też, by broń nosić zawsze w kaburze lub odpowiednim futerale, a wyjmować ją i ładować dopiero na stanowisku strzeleckim. Oddanie strzału jest możliwe tylko w sytuacji, gdy mamy pewność, że to bezpieczne.

Zobacz również