•   Piątek, 19 lipca 2024
Pytania i odpowiedzi

BHP to podstawa. Jak zadbać o bezpieczeństwo na strzelnicy?

Powszechne stereotypy są takie, że strzelectwo to sport niebezpieczny. Czy jednak tak jest w istocie? Fakt, broń palna to nie zabawka i można sobie zrobić nią krzywdę. Wbrew pozorom jednak strzelectwo jest sportem wyjątkowo mało urazowym – większe ryzyko poważnych uszkodzeń ciała ponosi piłkarz niż strzelec. O czym jednak trzeba pamiętać, by bezpiecznie trenować ten sport?

Skąd się biorą wypadki na strzelnicach?
To prawda, że na strzelnicach dochodzi do wypadków. Media co jakiś czas informują o postrzałach, a gdy zapoznać się z danymi z całego świata, zdarzają się i wypadki śmiertelne. Zanim jednak uznamy, że strzelectwo to sport dla ryzykantów, przyjrzyjmy się przyczynom wypadków. Pierwszą grupę stanowią niestety działania celowe. Strzelnice bywają wybierane jako miejsca samobójstw – osoba, która chce targnąć się na swoje życie właśnie na strzelnicy najłatwiej uzyska dostęp do broni palnej. Trudno to jednak nazwać wypadkiem sensu stricto. Tak samo jak w przypadku zdarzeń, gdy uczestnik strzelania nagle kieruje broń w stronę innych osób. W taki sposób zginął między innymi najsłynniejszy amerykański snajper Chris Kyle. Należy tu jednak mówić raczej o zabójstwie niż o wypadku związanym z uprawianiem sportu.

Drugą grupę niebezpiecznych zdarzeń stanowią incydenty, których przyczyną jest lekceważenie zasad ostrożnego obchodzenia się z bronią. Zdarzają się postrzały, gdy ktoś wbrew regułom manipuluje przy broni, zagląda do lufy, czy w żartach kieruje ją w swoją stroną. Są to jednak sytuacje, do których nie doszłoby, gdyby przestrzegać regulaminu strzelnicy. Jeśli tylko pamiętamy o obowiązujących zasadach, strzelectwo jest sportem całkowicie bezpiecznym.

Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na strzelnicy?
Każdy, kto zamierza korzystać ze strzelnicy musi zapoznać się z regulaminem obiektu i zobowiązać się do jego przestrzegania. Warto do tego podejść poważnie, bo te zapisy naprawdę mają sens. Trzeba też liczyć się z tym, że za nieprzestrzeganie regulaminu zostaniemy usunięci z terenu strzelnicy. Jakie są podstawowe zasady? Przede wszystkim na strzelnicy nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy leków psychotropowych. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki, które wykluczają prowadzenie pojazdów mechanicznych, lepiej odpuścić sobie też strzelanie – dla bezpieczeństwa swojego i innych osób. W przypadku broni palnej zawsze lepsza jest nadmierna ostrożność lub jej brak. Kolejna ważna zasada to bezwzględne podporządkowywanie się poleceniom instruktorów. To na komendę instruktora wolno strzelać, a gdy padnie komenda stop należy strzelanie natychmiast przerwać. Nawet, jeśli wydaje nam się, że nie ma żadnego zagrożenia.

Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
Każdy strzelec powinien mieć głęboko wpojoną naczelną zasadę obchodzenia się z bronią palną; broń należy zawsze traktować tak, jakby była nabita. Dzięki temu postępuje się z odpowiednią dozą ostrożności. Co to oznacza w praktyce? Nigdy nie wolno kierować broni w stronę siebie, innej osoby, zwierząt czy obiektów – wolno celować jedynie w tarczę, kulochwyt lub inny bezpieczny punkt wskazany przez instruktora. Nie należy też manipulować przy broni ani zaglądać do lufy – w przypadku jakiejkolwiek awarii obowiązują ścisłe procedury dotyczące bezpiecznego usuwania zacięć. Bardzo ważną zasadą jest też właściwe przenoszenie broni – poza stanowiskiem strzeleckim powinna ona znajdować się w kaburze lub w specjalnym opakowaniu.

Zobacz również