•   Sobota, 20 lipca 2024
Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, żeby zdobyć pozwolenie na posiadanie broni?

Rośnie liczba Polaków zainteresowanych tym, by mieć pozwolenie na posiadanie własnej broni palnej. Każdego roku coraz więcej osób występuje z wnioskami, rośnie tez liczba osób, które pozytywnie przechodzą całą procedurę. Nie odstraszają ich nawet wielostopniowe i skomplikowane formalności. Choć są one czasochłonne, nie brak chętnych, by wystąpić z wnioskiem.

Co trzeba zrobić, żeby dostać pozwolenie na broń? Przede wszystkim należy wystąpić z wnioskiem do komendanta wojewódzkiego policji w miejscu, gdzie mamy adres stałego zamieszkania. We wniosku trzeba podać przede wszystkim cel, w jakim ma być wydane pozwolenie, rodzaj broni, o jaką ubiega się wnioskodawca, a także liczbę egzemplarzy broni, na jakie ma być wydane pozwolenie.

Do wniosku należy też dołączyć szereg dokumentów. Jednym z najważniejszych jest zaświadczenie wydawane przez upoważnionego lekarza i psychologa. Zaświadczenie wydawane jest po szeregu badań, często należy skorzystać też z porad specjalistów, bo lekarz orzecznik może wymagać np. opinii okulisty czy laryngologa, zdarzają się też konsultacje psychiatryczne. Bez pozytywnej opinii nie ma mowy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Należy też dołączyć dowód opłaty skarbowej, oświadczenie o miejscu pobytu stałego lub zaświadczenie o stałym zameldowaniu – bezwzględnym wymogiem jest stałe zamieszkiwanie na terenie Polski.

Niezbędne jest też załączenie dokumentów udowadniających, że posiadamy ważną przyczynę posiadania broni. Co może być taką przyczyną? Wszystko zależy od tego, jaki cel posiadania broni wskazujemy we wniosku.

Jeśli wnioskujemy o broń dla celów sportowych, należy dołączyć udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim oraz posiadanie kwalifikacji sportowych i licencji właściwego polskiego związku sportowego.

Jeśli wnioskujemy o broń dla celów łowieckich, należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają, że posiadamy uprawnienia do wykonywania polowania.

Jeśli wnioskujemy o broń do celów kolekcjonerskich, dołączamy dokument potwierdzający przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

Jeśli wskazaliśmy na cel pamiątkowy, należy udokumentować nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.

Jeśli zawnioskowaliśmy o pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów rekonstrukcji historycznych, należy dołączyć dokumenty potwierdzające przynależność do stowarzyszenia, które zajmuje się taką działalnością oraz mieć potwierdzenie, że bierzemy w tym aktywny udział.

W przypadku, gdy wnioskujemy o pozwolenie na posiadanie broni palnej do ochrony osobistej, musimy udowodnić, że występuje stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. To jest najtrudniejszy przypadek, bo nie ma tu jednoznacznie określonych dokumentów, jakie należy dołączyć i panuje duża uznaniowość w ocenie sytuacji. Należy więc zgromadzić maksymalnie dużo dokumentów, na pewno przydatne mogą być notatki policyjne ze zgłaszania gróźb itp. Dlatego wiele osób decyduje się na wystąpienie o pozwolenie na broń kolekcjonerską, bo jest ono zdecydowanie łatwiejsze do uzyskania. A broni kolekcjonerskiej możemy użyć w sytuacji zagrożenia na takich samych zasadach jak każdej innej broni palnej.

Oczywiście złożenie wniosku to nie wszystko. Aby uzyskać pozwolenie na posiadanie broni należy tez przejść dwuetapowy egzamin sprawdzający zarówno wiedzę teoretyczną na temat broni, jak i umiejętności praktyczne posługiwaniu się nią. Zdanie egzaminu jest warunkiem niezbędnym, ale nie wystarczającym. Często przeprowadzany jest jeszcze wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania i dopiero po nim i po ocenie wniosku policja podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia na broń.

Zobacz również